۱۴۰۳ چهارشنبه ۹ خرداد
FA | EN
خط مشي گروه صنايع گيتي پسند
  
گروه صنايع گيتي پسند يكي از بزرگترين گروه‌هاي تحقيقاتي و توليدي كشور، يكي از پيشرفته‌ترين و مجهزترين بنگاه‌هاي اقتصادي برآمده از تخصص و تجربه مديران موفق در بخش خصوصي مي‌باشد. اين گروه كسب رضايت مشتري  كه همانا رضايت خالق متعال است را به عنوان مهمترين هدف تعيين نموده و خود را نسبت به تحقق كليه اقدامات براي نيل به اين هدف متعهد مي داند .
به همين منظور اين سازمان سيستم مديريت كيفيت بر مبناي استاندارد بين المللي  ISO 9001: 2015 را بر پايه مشاركت همكاران به عنوان الگو برگزيده است. در راستاي تحقق هدف فوق  رئوس كلي خط  مشي كيفيت گروه عبارتند از:

•  ارتقاي سطح رضايت و وفاداري مشتريان
•  هبود و ارتقاي سطح كيفيت محصولات مطابق با استاندارد هاي ملي و بين المللي
•  توسعه بازارهاي داخلي و خارجي با تقويت مزيت هاي رقابتي
•  افزايش بهره وري صنايع گروه
•  ارتقاي سطح دانش و توانمندي تخصصي همكاران به عنوان اصلي ترين  سرمايه
•  حمايت از ايده ها، طرح‌ها و پيشنهادات همكاران و مشتريان در راستاي افزايش مشاركت

مديريت گروه با تدوين اين خط مشي به عنوان چارچوبي جهت تعيين و بازنگري اهداف كيفيت ضمن تعهد به بهبود مستمر سيستم مديريت كيفيت و رعايت الزامات مرتبط در گروه، آن را بصورت دوره‌اي مورد بازنگري قرار داده و از تداوم و تناسب آن اطمينان حاصل مي‌نمايد.                 
1401/03/22
Powered by DorsaPortal