۱۴۰۳ شنبه ۳۰ تير
FA | EN | AR
ارزش‌هاي سازماني 
 
ارزش‌هاي برگزيده گروه صنايع گيتي‌پسند در واقع باورهاي قلبي و اجزاي جدا ناپذيري است كه چراغ راه رفتار، كردار و پندار كاركنان و مديران اين مجموعه خواهند شد و حتماً بر آنها تاثير خواهند گذاشت:
 
• شايسته سالاري و تخصص گرائي در قالب يك نظام يكپارچه سازماني همواره باعث بالا رفتن آگاهي در جامعه و هر سازمان خواهد شد.
 
• ارج نهادن و داشتن برنامه، تفكر و اهداف مشخص و بلندمدت در ارتباطات و انجام وظايف و ساير امور
 
• پاسخگويي و پايبندي به امور واگذار شده بصورت فردي و گروهي
 
• صداقت در گفتار و رفتار به معناي واقعي كلمه و نه شعار گونه
 
• تمركز بر دانش، خلاقيت و نوآوري و جلوگيري از تكرار و هدر رفت سرمايه و انرژي. تشويق، حمايت و هدايت افراد در اين سه زمينه و اهميت امر آموزش صحيح
 
• كار گروهي، تصميم و انجام امور بر اساس خرد جمعي و پرهيز از سبك هاي ارتباطي سنتي، يك طرفه و از بالا به پائين و عدم انتقاد پذيري
 
• شفافيت و انعطاف پذيري در تمامي امور و سطوح سازمان، ارائه گزارش و آمار قابل استناد
 
• بررسي عملكرد و نتيجه گرائي. در صورت لزوم اصلاح ساختارها و ارائه راهكارهاي موثر
1401/03/31
Powered by DorsaPortal